دستگاههای موبایل پوز DSpread

شرکت آی تی ویو به عنوان نماینده رسمی و انحصاری فروش دستگاه موبایل پوز شرکت DSpread چیندر ایران مسولیت فروش و پشتیبانی این دستگاه ها را به عهده دارد. شرکت DSpread  یکی از چند شرکت حرفه ای برتر در زمینه ارائه ترمینالهای پرداخت از جمله موبایل پوز در دنیا میباشد که تا کنون بیش از 8 میلیون دستگاه موبایل پوز را به فروش رسانده و پشتیبانی مینماید.

 

QPOS-Mini:

این دستگاه با ابعاد بسیار کوچک ولی با امکانات بسیار زیاد یکی از دستگاههای موبایل پوز کاربردی در دنیا محسوب میشود. 

QPOS-mini2

 

QPOS Ultra:

Ultra

 

 

QPOS Reader:

h bg 3 1

 

 GPOS01:

 

 h bg 4 1

 

 

 

 

بالا