سیستم مدیریت رفتار مشتریان


1

سیستم رفتاریScorto راهکار استراتژی مدیریت مشتری است که به محاسبات اتوماتیکBasel II، دسته بندی و تقسیم بندی مشتری مجهز می باشد.

سیستم رفتاری Scorto بر اساس رتبه بندی رفتاری ثابت و تکنولوژی تحلیل داده ی مشتری بنا نهاده شده است و با یک پیش زمینه قوی شما را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد:

 • مدیریت محدودیت اعتبار
 • قیمت گذاری بر مبنای ریسک
 • تکرار آغاز اعطای وام
 • Cross- and up-sells
 • و موارد بسیار دیگر

ویژگی های کلیدی و مزایای آن

این سیستم ابزار کاملی برای ارزیابی منظم مشتری در چرخه حیات وام می باشد. راهکاری است بر پایه تکنولوژی رتبه بندی رفتاری که برای ارزیابی پویای حساب مشتری استفاده می شود، بنابراین به قرض دهنده اجازه می دهد به منظور ارزیابی عادلانه، خطرات بالقوه و فرصت های کسب سود که ممکن است به دلیل رفتار و درآمد وام گیرنده ایجاد شود را در نظر بگیرد. 

هم چنین سیستم رفتاری Scorto راهکاری بسیار مناسب برای ساخت یک سیستم داخلی بر مبنای رتبه بندی است و کارایی آن با یکپارچه بودن با  گزارش های Basel II و ماژول های مدلینگ بهینه می شود. تمام اینها مجموعه نرم افزاری با ویژگی های کامل را به وجود آورده است برای :

 • مدیریت و ذخیره داده های Basel II
 • توسعه کارت های امتیازی رفتاری
 • برآورد PD، EAD، LGDو سایر پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه RWA.
 • توسعه داخلی گزارش های مناسب Basel II بر پایه رتبه بندی

2

 

وظایفی که در زیر به آنها اشاره می شود به طور موثر تعدادی از ویژگی های سیستم رفتاریScortoرا پوشش می دهند:

 • مدیریت سطوح مشتری از طریق ساخت پروفایل برای مشتری
 • توانایی ساخت الگوریتم های جامع ارزیابی حاوی مدل های رتبه بندی مهم، محاسبات و قوانین کسب و کار.
 • توانایی اعمال چندین الگوریتم ارزیابی برای یک مشتری و محاسبه رتبه بندی های پیچیده.
 • اتوماتیک بودن تقسیم بندی سهام و توانایی اعمال الگوریتم های مختلف ارزیابی برای بخش های مختلف سهام.
 • انعطاف و آسانی تنظیم محاسبات، رتبه بندی و قوانین تقسیم بندی.
 • قابلیت های زمان بندی پیشرفته.
 • یکپارچگی گزارش های ad-hoc با اخطارها و هشدارها.

4

بالا