عقد قرارداد همکاری شرکت آی تی ویو و مجموعه بانک ملت

شرکت آی تی ویو پس از طی یک پروسه طولانی انتخاب مشاور فنی توسط مجموعه بانک ملت از بین چند شرکت مطرح کشور بعنوان مشاور فنی جهت ارزیابی و انتخاب سیستم بین المللی خدمات کارت و سوئیچ شرکت به پرداخت ملت و بانک ملت انتخاب گردید.  این پروژه در تاریخ 1397/7/10 شروع گردید. شرکت آی تی ویو تیمی متشکل از 5 نفر نیروی متخصص و ارشد سیستم های پرداخت و مدیریت کارت را به این پروژه اختصاص داده ، کلیه مراحل بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PrinceII مستند سازی گردید و پروژه در مدت زمان برنامه ریزی شده با موفقیت در تاریخ 1397/12/15 به اتمام رسید. 

 

 Beh-Pardakhtبانک-ملت-1

TOP