راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری

یکی از موارد بسیار حیاتی در اجرای فرایند های بانکی مسئله تصمیم گیری در موارد مختلف است. این موارد می تواند تصمیم در ارائه تسهیلات به مشتریان و یا تشخیص و تعیین تقلب در انجام فرایند بانکی باشد. تعیین استراتژی های تصمیم گیری و سازماندهی آنها در هر لحظه کار بسیار دشواری است و بانک را دچار سردرگمی می نماید.راهکار اتوماسیون مدیریت تصمیم گیری در واقع اتوماتیک کردن این فرآیند در بانک است تا به کمک فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری بتوان بخش اعظمی از این تصمیم گیری ها را بشکل لحظه ای انجام داد.

از جمله فرآیندهای تصمیم گیری در امور بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تصمیم گیری اتوماتیک اعطای وام و تسهیلات به مشتریان
  • تشخیص و جلوگیری از تقلب
  • تشخیص بدهی ها و پیگیری مطالبات معوق
  • تشخیص موارد پولشویی و مدیریت آن
  • رتبه بندی اعتباری مشتریان
  • مدیریت رفتار مشتریان  

شرکت آی تی ویو با علم به اهمیت موضوع راهکار نرم افزاری مناسبی را برای مدیریت اتوماتیک این گونه تصمیم گیری ها ارائه می نماید. این راهکار شامل یک سکوی نرم افزاری و یک پلت فرم مبتنی بر BPMS است.

 

 

این سیستم امکان ترکیب تعاملات با مشتری، اجرای فرآیندهای تجاری و تصمیمات خودکار را در قالب یک جریان شفاف و منسجم که درک آن آسان و مدیریت آن برای کارشناسان مربوطه ساده است را فراهم می نماید.

مدیریت تصمیم گیریScorto این امکان را فراهم میکند تا کسب و کارها با هراندازه و سایزی بتوانند هوشمندی در زمان واقعی را در مورد هر نوع فرآیند تجاری یا تعاملات متقابل مشتری را برای افزایش سودآوری عملیاتی که مکررا انجام میشود را بکار بگیرند.

سرور تصمیم گیری (موتور تصمیم گیری) با کارایی بالا ، تصمیمات خودکار و اتوماسیون فرآیندها ، ایجاد هوش عملیاتی و کاوش جریان داده ها از طریق فرآیندها را در زمان واقعی انجام میدهد.

مدیریت تصمیم گیری یک فناوری و رویکرد است که کسب و کارها را قادر می سازد که رسمیت بدهند، اتوماتیک کنند، به طور مداوم بهینه کنند، و به طور موثر تصمیمات تجاری قابل تکرار که در کنار فرآیندهای کسب و کار و سیستم های تجاری مبتنی بر تراکنش اتفاق می افتد را مدیریت کنند.

مدیریت تصمیم گیری Scorto  به کسب و کار شما کمک می کند فرصتها را به دست آورید و خطرات را در زمان واقعی به حداقل برسانید. این یک پلتفرم بسیار آسان برای استفاده در طراحی، اتوماسیون و مدیریت تصمیم گیری عملیات پر تکرار است. 

 

 

 

بالا